Vanntåkeanlegg for næring

I tillegg til «særskilte risikogrupper» har Q1 mobile høytrykks vanntåkeanlegg flere anvendelsesområder, områder der man har behov for en kortsiktig eller langsiktig løsning for effektiv brannsikring. Samtidig som det varsler om branntilløp vil anlegget også slukke branntilløpet. En effektivt og god løsning som redder både liv og verdier.

Anvendelsesområder er ekempelvis:

  • Brakkerigger
  • Storkjøkken
  • Restaurantkjøkke
  • Kontorer, advokatkontorer o.l.
  • Datarom
  • Traforom
  • Butikker, gullsmedforretninger o.l.En annen stor fordel med høytrykks vanntåke er at det gir minimale vannskader ved slukking!

Kjøkken, Kanal dyser

Manual_fryer_land-sv-2.0

Den SMARTE løsningen som redder liv og verdier har to funksjoner i ett: Alarmerer og slukker.

S.M.A.R.T.: S = Sikrer M = Melder A = Aktiverer R = Redder T = Trygger

Kontakt oss for tilbud eller ytterligere informasjon her.