Tilbud på leie av vanntåke

Den SMARTE løsningen for å redde liv og verdier.
Anlegget er spesielt utviklet for å sikre utsatte og sårbare individer som defineres som risikogrupper.
Eksempelvis:

  • Eldre som bor hjemme eller i omsorgsboliger
  • Mennesker med rusproblematikk
  • Mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Mennesker innen psykiatri
  • Mennesker med kognitiv svikt

S.M.A.R.T.: S=Sikrer M=melder A=Aktiverer R=Redder T=Trygger


Leie er et alternativ.

Kontakt oss for mer informasjon og tilbud.